Examenreglement

 

Kazemi Taekwondo Academie

 

EXAMENREGLEMENT

(Examenreglement versie 1)

1) Toelating tot het examen:
Om te worden toegelaten tot het examen moet de examenkandidaat voldoen aan de volgende criteria:
1. De kandidaat moet minimaal drie maanden lid zijn van de vereniging.
2. De kandidaat mag geen contributieachterstand hebben bij de vereniging.
3. Een kandidaat dient minimaal zeventig procent van de lesweken binnen een afdeling te hebben gevolgd. De periode waarover het percentage wordt berekend, loopt van de eerste lesweek na het laatste examen tot de laatste lesweek voor het eerst volgende examen.
4. Een kandidaat dient op de examen dag te verschijnen in een schoon en gestreken taekwondopak met band.

2) Examencommissie:
Geup-examinatoren zijn bondsleden met een eerste Dan of hoger die minimaal in het bezit zijn van een assistent trainers licentie. De voorzitter van de examencommissie is minimaal in het bezit van een trainer A-licentie.

3) Cijferwaardering:
De bij de examens gebruikte beoordelingen hebben de volgende betekenis:
4 = onvoldoende
5 = bijna voldoende
6 = voldoende
7 = ruim voldoende
8 = goed
9 = zeer goed
Per onderdeel per praktijkgroep dient door elke examinator een individueel waardering te worden Per hoofdgroep (praktijk 1, 2, 3, 4, 5) geeft de som van deze waarderingscijfers gedeeld door het aantal onderdelen van de hoofdgroep een persoonlijk eindwaarderingscijfer per hoofdgroep per examinator. Het onderdeel theorie valt  hierbuiten, waarvoor één cijfer kan worden behaald .Het eindcijfer van de examenkandidaat per hoofdgroep wordt bepaald door de persoonlijke eindwaarderingscijfers van de examinatoren afzonderlijk bij elkaar op te tellen en te delen door de het aantal deelnemende examinatoren. Het verkregen gemiddelde is het uiteindelijke eindcijfer van de examenkandidaat per hoofdgroep.
4) Slagen:
Een examenkandidaat is geslaagd indien:
Voor alle hoofdgroepen als eindcijfer tenminste een voldoende (6) wordt behaald. Of slechts voor één hoofdgroep minimaal bijna voldoende (5) als eindcijfer en de andere hoofdgroepen minimaal voldoende zijn.
5) Herexamen:
Een examenkandidaat heeft recht op een herexamen als:.
1. De kandidaat heeft altijd recht op één herexamen.
2. Bij het herexamen hoeven alleen de onderdelen worden overgedaan waar het cijfer lager dan een voldoende was.
6) Herkansingen tijdens het examen:
1. Stijlvormen
A)Een kandidaat die tijdens het examen een stijlvorm fout of niet volledig uitvoert  krijgt de kans om deze zonder puntenaftrek opnieuw uit te voeren.
B) Een kandidaat die tijdens het overlopen van een stijlvorm wederom de stijlvorm fout of niet volledig uitvoert krijgt een laatste kans om deze over te lopen met aftrek van een halve punt.
C) Indien de kandidaat voor een derde maal zijn stijlvorm niet volledig uitvoert,
krijgt de kandidaat automatisch een onvoldoende voor dit onderdeel.
2. Breektesten
A) Een kandidaat die tijdens het examen een breektest niet volledig uitvoert, krijgt de kans om deze zonder puntenaftrek opnieuw uit te voeren.
B) Als een kandidaat wederom de breektest niet volledig uitvoert, krijgt een laatste kans om deze over te doen met aftrek van een halve punt.
C) Indien de kandidaat voor een derde maal zijn breektest niet volledig uitvoert, krijgt de kandidaat automatisch een onvoldoende voor dit onderdeel.