22 feb 2014 | Nieuws

Het verslag van informatie bijeenkomst ouders zaterdag 15 februari

Afgelopen zaterdag hebben wij ons jaarlijks terugkerende bijeenkomst gehouden. De opkomst was wel goed alhoewel we toch ook aantal ouders misten. We hebben een terugblik gehad op 2013 en alle hoogtepunten en bijzondere momenten werden besproken. Vervolgens hebben we een aantal punten besproken wat er op dit moment speelt. Zoals de nieuwe indelingen (komt zsm op het lessenrooster te staan) en de mededeling over de zondag trainingen. Maar ook hebben we het over het vervoer tijdens de wedstrijden gesproken. Sommige ouders rijden altijd en sommige ouders kunnen niet rijden doordat ze of geen auto hebben of door andere omstandigheden verhinderd zijn om te rijden. Om toch iedereen wedstrijden te laten doen maar ook het leuk te houden voor ouders die vaker rijden hebben wij in overeenstemming met ouders afgesproken dat kinderen die meerijden betalen mee aan de reiskosten. De vergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers. De vergoeding wordt aan club betaald en club zorgt dat ouders die rijden een bijdrage krijgen. Deze regel gaat in per 1 maart 2014.
Vervolgens hebben we het over de ouders gehad die tijdens de les aan de kant zitten. We hebben uitgelegd wat voor gevolgen dit heeft  voor een kind en zijn sociaal emotionele ontwikkeling maar ook over de gevolgen voor de lesgevers. Mede omdat we geen kantine hebben om de ouders daar te laten zitten/wachten hebben wij er zelf ook geen moeite mee als ouders aan de kant blijven zitten. Maar wel belangrijk is dat ze stil zitten en vooral niet met de les bemoeien. Bijvoorbeeld wanneer een kind huilt en er een ouder door de les loopt om zijn/haar kind te helpen, wel met de beste bedoelingen maar we twijfelen of dit ten goede komt van de zelfstandigheid van je kind. Of je kind zichzelf kan zijn/blijven op het moment dat papa of mama of beide aan de kant zitten kijken. Soms kinderen moeten fouten maken zodat we ze kunnen corrigeren en het juiste gedrag aanleren.

Daarnaast werd de stand van zaken uitgelegd omtrent de talentschool Werkman College die in samenwerking met het Alfa College en de Taekwondo Bond Nederland wordt opgezet.

Vervolgens hebben we het veel over de talent ontwikkeling en de rol van ouders hierin besproken. Hierin werd ook de relatie uitgelegd tussen het aantal uren training en de leeftijd van de sporters besproken. En ook het mentale aspect van doorgroeien tot het vak topsporter en cultuurvorming binnen KTA gehad. Hoe kunnen we gezamenlijk voor een KTA cultuur zorgen. Aan het einde hebben we ook paar tips/verzoek mee gegeven over het financiële plaatje per sporter en de pro-actieve begeleiding van sporters door de ouders.   Het was een geslaagde middag en achteraf waren we ontzettend blij met de positieve reacties van de deelnemende ouders.

En ook ons verzoek om onze facebookpagina (www.facebook.com/kazemiTaekwondoAcademie) te like-en en nodig ook vrienden uit om onze pagina te like-en, alvast bedankt.