19 sep 2017 | Workshop

KTA, eerste sportclub ooit die gratis bijles aan leden verzorgd

WhyMathZoals gebruikelijk is bij KTA organiseren we dit seizoen wederom bijles/huiswerk begeleiding in het vak rekenen/wiskunde voor alle leden vanaf basisschool groep 6 t/m universiteit studenten. Dus alle leden die behoefte hebben aan extra aandacht voor deze vakken, of recreatief zich willen uitdagen of meer verdieping zoeken in rekenen/wiskunde kunnen zich opgeven. Of als leerlingen meedoen aan bijvoorbeeld wiskunde/rekenwedstrijden (kangoeroe) of ter voorbereiding op cito examens
kunnen ze zich ook opgeven. Deze begeleiding is geheel gratis voor alle KTA leden. Dit seizoen de volgende docenten zullen de begeleiding op zich nemen;
Orest Ifitime Universitair hoofddocent wiskunde

Siep van Roijen universitair docent wiskunde

Edward Tehupeiory docent Nederlands/rekenen.

Daarnaast zullen een aantal PHD studenten van dhr. Ifitime ook de groepen bijstaan met de speciefieke vraagstukken. Mocht je je op willen geven dan graag zo snel mogelijk reageren in verband met de ruimte kunnen we een beperkt aantal leden toelaten. Opgeven per email of prive bericht!!
Voor het opgeven hebben we de volgende informatie nodig (deadline t/m 1 oktober);
Naam achternaam, leeftijd, school, opleiding (niveau) welke groep/jaar en je verwachting aan deze bijlessen. Met deze gegevens willen onze docenten zo homogeen mogelijke groepen maken. Op die manier hopen we meer vooruitgang te kunnen boeken.
De eerste bijeenkomst is al op zaterdag 14 oktober gepland. Tot die tijd hebben de leden genoeg tijd om erachter te komen waar ze tegenaan lopen en waar ze extra begeleiding nodig hebben. Zoals eerder vermeld, deze bijlessen zijn geheel gratis. Echter de leden/ouders/verzorgers die een vrijwillige bijdragen willen leveren vragen we een gewenst bedrag op de KTA rekening te storten. Daarmee hopen we af en toe onze top docenten in de watten te kunnen leggen. Het is zeer unique dat ze hun tijd en kennis geheel gratis voor onze leden beschikbaar willen stellen. Dat stellen wij zeer op prijs. UIteraard one team one dream. KTA’ers moeten niet alleen goede sporters zijn maar ook goede leerling/studenten op school!!